Viestintä

Markkinointi ja viestintä kulkevat liiketoiminnassa käsi kädessä. Vaikka markkinointi olisi hoidettu hyvin, mutta viestintää ei ole kohdennettu tavoite asiakkaille, on markkinointiin panostettu turhaan. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen sisällöntuotanto on puolet prosessista. Viestinnän asiantuntijana SayDesign auttaa sinua luomaan juuri oikeanlaista sisältöä viestintääsi.

Suunnitelmat

Sisällön tulee olla tietoa, joka osallistaa, auttaa, viihdyttää ja opettaa vastaanottajaa. Hyvä sisältö on hyödyllistä, tavoitteellista, vaikuttavaa ja tuottaa lisäarvoa yrityksellesi. Se voi olla tekstiä, kuvia, ääniä, videoita ja mielellään näiden yhdistelmiä. Kaiken viestinnän takana tulee olla ajatus, ydinviesti. Tärkein viestisi asiakkaillesi voi olla miten erotutte markkinoilla, kun taas sidosryhmille se voi olla selkeä tahdontila aikaansaamisesta. Tärkeintä on viestinnän selkeys ja hyvin mietityt ydinviestit.

Kun ydinviestit on tarkkaan mietittyinä, voidaan rankentaa viestintäsuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää tarkkaan aikataulutettuja sosiaalisen median julkaisuja, kampanjoita, uutiskirjeiden lähetysajat ja sisällöt. Se voi myös sisältää ohjeistuksen viestinnän toteuttajalle ydinviestistä ja sen hyödyntämisestä viestinnässä, mikä on viestinnän sävy ja lähestymistapa?

Sisällöntuotanto

Sisällön tulee tukea liiketoimintaasi. Sisällön tulisi saada potentiaaliset asiakkaat nopeasti tietoisiksi tärkeistä asioista, jotta he ostavat nopeammin juuri heille sopivia tuotteitasi ja palveluitasi. Kun tuotteesi tai palvelusi tuottaa asiakkaallesi lisäarvoa, hän sitoutuu käyttämään niitä myös jatkossa.

Sisällön tulee aina olla tarjolla äidinkielellä. Ulkomaisia lähteitä kannattaa hyödyntää, mutta ne tulee soveltaa kotimaan markkinoille. Sisällön tulee olla myös ajankohtaista. Tuotettu sisältö tulee olla kohderyhmälle merkityksellistä ja se vaatii paljon kenttätyötä. Sinulla ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa panostaa tähän, siinä SayDesign voi auttaa. SayDesign tekee taustatyön puolestasi sekä tuottaa juuri sinun asiakkaillesi merkityksellistä ja mielenkiintoista sisältöä.

Konsultointi ja suunnittelu

Haluat hoitaa sisällöntuotannon itse, mutta huomaat jotain puuttuvan? Asiakkaat eivät välttämättä reagoi viestintääsi haluamallasi tavalla? Reaktioita tulee, mutta se ei näy myynnissä? SayDesign tarkastaa viestinnän tilasi ja auttaa sinua tuottamaan juuri sinun asiakkaillesi merkityksellistä sisältöä. Voimme yhdessä rakentaa sinun yrityksellesi sopivan viestinnän suunnitelman, jota voit itse toteuttaa. Ota rohkeasti yhteyttä ja pohditaan yhdessä sinulle sopivin viestinnän ratkaisu.