Markkinointi

Mitä markkinointi oikeastaan on? Sanaa viljellään paljon ja välillä tuntuu, että sen merkitys hämärtyy. Markkinoinnilla pyritään myymään palveluita ja tuotteita paremmin tutkimalla asiakkaita, kuluttajia, yrityksen toimintaa monista eri näkökulmista. SayDesignin markkinoinnin palvelut keskittyvät digitaaliseen markkinointiin, sisältö- ja somemarkkinointiin sekä konsultointiin ja suunnitteluun.

Digitaalinen markkinointi

Digitaalisen markkinoinnin merkitys on kiteytettynä: Jos potentiaalinen asiakkaasi ei löydä yritystäsi alasi keskeisillä termeillä ja yleisnimillä tai ongelma- ja tarvekuvauksilla, yritystäsi ei ole olemassa. Oli asiakaskuntasi mikä tahansa, fakta on se, että kaikki etsivät palveluita ja tuotteita pääasiassa hakukoneilla. SayDesign varmistaa, että digitaaliseen markkinointiin tarvittavat toimenpiteet saadaan vastaamaan juuri sinun yrityksesi tarpeita.

Sisältömarkkinointi

Kenelle, mitä, miksi? Nämä kolme kysymystä ovat sisältömarkkinoinnin ydin. Jos et ole määrittänyt niitä, nyt olisi korkea aika. Kun kolmeen pääkysymykseen on mietittynä vastaus, voidaan edetä sisältömarkkinoinnin syventäviin vaiheisiin. Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin päämääräsi? Selkeät päämäärät auttavat toteuttamaan sisältömarkkinointia. Päämääriä voi olla monia, kunhan niille on asetettu selkeät tavoitteet mittareineen.

Kun tavoitteet on määritetty, määritetään kohderyhmät. Kenelle sisältöä tehdään? SayDesign auttaa sinua määrittämään sisältömarkkinoinnin tarkoituksen, päämäärät, tavoitteet, kohderyhmät sekä tekee tarvittavat tutkimukset aikataulutuksen sisältömarkkinoinnillesi. Jos olet kiinnostunut sisällöntuotannon palveluista, voit lukea niistä lisää täältä.

Somemarkkinointi

Kun olet määrittänyt yrityksesi kohderyhmät, on somemarkkinoinnin kanavien valinta helpompaa. Suomessa yleisimmin somemarkkinoinnissa hyödynnetyt kanavat ovat Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. SayDesign auttaa sinua valitsemaan sinun yrityksellesi oikean kanavan sekä hyödyntämään juuri sinun yrityksesi markkinointitarpeita.

Facebook

Facebook on yhä suosituin sosiaalisen median kanava. Facebook tarjoaa myös erittäin hyvät mahdollisuudet saavuttaa potentiaaliset asiakkaasi sekä kommunikoinnin heidän kanssaan. Mainostamisen kannalta, Facebook on sosiaalisen median kanavista helpoin käyttää ja mahdollistaa erinomaiset työkalut kohderyhmän tavoittamiseen.

Instagram

Instagram toimii erittäin hyvin tapahtumien markkinoinnissa. Osallistujat pääsevät helposti #hashtagien avulla katsomaan tapahtuman kuvamateriaalia sekä jakamaan omia kuviaan tapahtumasta. Omien kuvien julkaisu mahdollistaa myös helposti toteutettavat kampanjat omaa #hashtagia käyttämällä.

LinkedIn

Jos toimit B2B alalla ja kohderyhmäsi on pääasiassa tai ainoastaan yritykset, LinkedIn on sinun kanavasi. Voit hyödyntää sitä myös työntekijöiden hankinnassa. Älä etene LinkedInissä myyntipuheella vaan luomalla yhteyksiä. Liity tai luo alaasi ja kohderyhmääsi kiinnostaviin ryhmiin ja keskustele potentiaalisten asiakkaidesi kanssa.

Twitter

Twitterin arvo markkinoinnissa on julkaisujen mahdollisuus levitä, mitä enemmän ihmiset uudelleen tweettaavat julkaisuasi, sitä enemmän se tavoittaa. Twitterin viestintämuoto on keskusteleva ja kantaaottava. Voit saada näkyvyyttä olemalla aktiivinen alaasi liittyvissä asioissa ja keskusteluissa. Käytä olemassa olevia, osuvia #hashtageja.

Sisäinen markkinointi

Sisäinen markkinointi auttaa sinua kokoamaan ja innostamaan työntekijäsi, sidosryhmäsi ja asiakkaasi yhteisen tavoitteen taakse. Sisäinen markkinointi on liiketoimintasi kulmakivi. Oletko joskus törmännyt kiinnostavaan kampanjaan tuotteesta tai palvelusta, mutta liikkeeseen mennessäsi asiakaspalvelija ei ole ollut tietoinen kampanjan sisällöstä? Tämä voidaan ehkäistä kunnollisella sisäisellä markkinoinnilla ja viestinnällä.

Sisäisen markkinoinnin tavoitteena on informoida, innostaa, valmentaa tiedollisesti ja taidollisesti, energisoida ja sitouttaa sekä kannustaa aloitteellisuuteen. Jokaisen markkinointitoimenpiteen suunnittelussa on mietittävä etukäteen miten henkilökunta ja sidosryhmät informoidaan ja motivoidaan mukaan. SayDesignin sisäisen viestinnän palveluista voit lukea lisää täältä.

Konsultointi ja suunnittelu

On tavoitteenasi aloittaa tai parantaa mitä tahansa markkinoinnin osa-aluetta, lähdetään liikkeelle nykytilanteesta ja markkinoiden määrityksestä. Mitä haluat markkinoinnilla saavuttaa? Mitä se tarkoittaa suhteessa nykyhetkeen? Tiedätkö mikä on yrityksesi markkina-asema tällä hetkellä? SayDesignin konsultointi ja markkinoinnin suunnittelu auttavat sinua määrittämään markkinapaikkasi nykytilanteen sekä tavoitteet markkinoille.